Domovská stránka

ÚVOD
Angličtina pre deti v materskej škole (v Bratislave a okolí).

Cieľom nášho krúžku angličtiny v materskej škole je:
  • prvýkrát sa oboznámiť s cudzím jazykom,
  • získať základnú slovnú zásobu hovoreným slovom,
  • reprodukovať a správne vyslovovať,
  • počúvať slovné spojenia,
  • zaradiť krátku a jednoduchú konverzáciu t. j. pýtať sa a odpovedať,
  • získať prvý kontakt s cudzím jazykom prostredníctvom hier s pohybom, piesní, riekaniek.
KONTAKT  0903 755 265
Angličtina s. r. o., Angličtina pre deti materských škôl