Domovská stránka
LEKTOR ANGLICKÉHO JAZYKA
Angličtina pre deti v materskej škole (v Bratislave a okolí).
lektorka PaedDr. Soňa Kristlová


Absolvovala štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulte, v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika:
  • Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
  • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Absolvovala štátnu skúšku z jazyka anglického.
KONTAKT  0903 755 265
Angličtina s. r. o., Angličtina pre deti materských škôl