Domovská stránka
KURZY
Angličtina pre deti v materskej škole (v Bratislave a okolí).

Čo ponúkame?
 • krúžok angličtiny priamo v materskej škole
 • 2 x týždenne
 • 30 minút/1 vyučovacia hodina
 • cena 40,- Eur/1 polrok (vrátane študijného materiálu-pracovné listy)
 • pravidelne otvorené hodiny pre rodičov 2 krát počas školského roka (v zime, aj na konci šk. roka)
 • Diplom na konci školského roka
 • „žiacke knižky“ (pečiatky a samolepky za aktivitu)
 • slovná zásoba, riekanky, piesne, hry s pohybom, krátke dialógy

Kurzy anglického jazyka pre deti materských škôl sú rozdelené do troch stupňov, ktoré na seba nadväzujú (od strednej triedy):
 1. stupeň – pre deti zo strednej triedy, začiatočníci
 2. stupeň – predškoláci
 3. stupeň – deti s odkladom školskej dochádzky
 • slovná zásoba, riekanky, piesne, hry s pohybom, krátke dialógy (otázka, odpoveď), aktivity a piesne Super Simple Songs
KONTAKT  0903 755 265
Angličtina s. r. o., Angličtina pre deti materských škôl