Domovská stránka
KONTAKT
PaedDr. Soňa Kristlová
Angličtina pre deti materských škôl

Angličtina s. r. o.
Ľanová 2
821 01 Bratislava

IČO 35 891 700
DIČ 2021854087
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: 2626 034 199/1100
Zápis v OR Bratislava I, v odd. Sro, vl. č. 32294/B
KONTAKT  0903 755 265
Angličtina s. r. o., Angličtina pre deti materských škôl